Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, eigendom van Preliot gevestigd te Wirdum (Friesland, Nederland). U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. U verklaart zich akkoord met deze disclaimer, indien u gebruik maakt van deze website of via deze website aangeboden informatie en/of (gratis) producten gebruikt.

Gebruik van deze website

De informatie die op deze website wordt aangeboden, mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Preliot tracht juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt Preliot geen garantie dat de op deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Het gebruik van via deze website aangeboden en toegankelijke gratis producten is volledig voor eigen rekening en risico.

Bij het gebruik van deze website is het niet toegestaan om het functioneren van deze website in gevaar te brengen en/of andere internetgebruikers te hinderen. Ook is het niet toegestaan om de op deze website aangeboden informatie, de op deze website aangeboden gratis producten of onderliggende software aan te tasten.

Reacties op blog

Preliot ontvangt graag reacties op geplaatste berichten. Voordat reacties zichtbaar worden voor iedereen, worden deze gecontroleerd op spam of onnodige kwetsende taal. Preliot behoudt het recht om reacties te wijzigen, in te korten of te weigeren.

Linken van en naar website Preliot

Preliot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor links naar informatie/producten/diensten van derden. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.

Het is toegestaan om te linken naar pagina's van deze website, mits dit rechtmatig is, met name de goede naam van Preliot daarmee niet wordt aangetast en hiermee geen instemming door en/of steun van Preliot wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Auteursrecht

Preliot heeft het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, beeldmerken, logo’s, fotomateriaal en/of producten. Dit geldt niet voor:

  • Stockfoto's
  • Logo's en beeldmerken van bedrijven, anders dan Preliot

Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Preliot is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen gebruiken. Ook is Preliot niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie en/of gratis producten aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.